SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial - Produkter

Värmeprodukter    •  Produkter för Fordonsindustrin    •  Rörprodukter, NoTap metoden
Värmeprodukter

Olja är världens viktigaste energiråvara. Den svarar för den största energiproduktionen och kommer fortfarande under många år framöver vara mycket viktig för produktionen av värme. Detta har ställt dagens oljeuppvärmning
inför stora utmaningar vad det gäller effektivitet och miljöinsatser.

Utvecklingen har skapat nya oljekvaliteter med bl.a. minimal svavelhalt, nya högeffektiva oljebrännare med blålågeteknik och oljevärmepannor med kondensationsteknik. Ny teknik som säkerställer en optimal förbränning och som gör oljeeldning till ett ekonomiskt, pålitligt och miljöskonande alternativ.

Denna utveckling har lett till ännu högre krav på ren och luftfri olja för maximal driftsäkerhet vid oljeeldningen. Materialsammansättningen i varje del av nya Tigerloop© motsvarar de krav som nya oljekvaliteter med speciella tillsatser ställer för bestående driftsäkerhet.

 


SPX FLOW Tigerholms sortiment av olika tillbehör gör värmeanläggningen effektiv och ekonomisk och ger de bästa förutsättningarna för en miljömässig och pålitlig drift. Här finner du information om oljeavluftaren Tigerloop, dragluckor, flytande sugslangar, innehållsmätare, oljefilter och undertrycksventiler.

Läs mer om Värmeprodukter »

Produkter för Fordonsindustrin

På samma sätt som Tigerloop har hjälpt mer än 4 miljoner oljeeldnings-installationer världen över, hjälper nu den nya Tigerloop Auto bussar och andra fordon att fungera effektivt och tillförlitligt. Samtidigt hjälper Tigerloop Auto till att reducera miljöföroreningar och sparar på motorslitage.

Tillförlitlighet
Tigerloop Auto är en perfekt lösning för en tillsatsvärmare som används på bussar och andra former av transport där bränslet hämtas från en bränsletank för att mata en tillsatsvärmare. Med Tigerloop Auto används endast ett rör (sugledning) mellan bränsletank och Tigerloop, vilket eliminerar behovet av en returledning till bränsletanken. Tigerloop Auto avluftar automatiskt och kontinuerligt bränslet innan det går in i tillsatsvärmaren för en förbättrad tillförlitlighet och funktion, speciellt vid lägre temperaturer.

Minska bränsleförbrukningen
Genom att använda Tigerloop Auto tillsammans med en tillsatsvärmare kan man värma området inne i fordonet utan att använda motorn. Detta ger en stor bränslebesparing.

Minska miljöföroreningar
Bussar och andra fordon som tomgångskör under längre perioder kan förorena luften i och kring bussen. Avgaser från bussen kan även tränga sig in i byggnader genom luftintag, dörrar och öppna fönster. Avgaserna kan vara ett riktigt hälsoproblem. Tigerloop Auto hjälper en tillsatsvärmare fungera på ett tillförlitligt sätt, även i kalla temperaturer, genom att automatiskt och kontinuerligt leverera förvärmt och avluftat bränsle.

 
 


Spara på motorslitage
Dagens motorer har väldigt korta uppvärmningstider. Långa tomgångskörningstider kan leda till motorslitage. Motortillverkare rekommenderar generellt mellan 3 till 5 minuter tomgångskörning. Vissa motortillverkare har även skriftliga instruktioner som varnar för långa tomgångskörningar som orsakar onödigt koldioxidutsläpp och leder till motorslitage.

Läs mer om Produkter för Fordonsindustrin »

Rörprodukter - NoTap metoden

Traditionellt orsakar även små rörarbeten stora besvär eftersom rörsystemet behöver tömmas och stängas ner. Förutom allt obehag detta orsakar hyresgästerna, kostar det också näringsidkare stora belopp i form av produktionsstörningar.

SPX Tigerholm tillverkar och marknadsför ett unikt system som möjliggör rörarbeten under tryck, d.v.s. utan att behöva tappa ner, fylla på och lufta rörsystemet.

 

Systemet heter NoTap och innebär stora fördelar för såväl rörinstallatören som för slutkunden. Exempelvis blir arbetstiden betydligt kortare, arbetet kan göras under ordinarie arbetstid och kunden behöver inte besväras av driftsavbrott. Inget nytt, syrerikt, vatten som orsakar korrosion, tillförs systemet.

Läs vidare om NoTap metoden och produkter »

Se hur NoTap fungerar i 3D>>


 

   
 

 

Tigerholms produktsortiment:
Värmeprodukter Oljeavluftare, Oljeavluftare Bio, Oljefilter, Undertrycksventil, Flytande sugslang, Dragluckor
Fordon Bränsleavluftare
Rörprodukter NoTap Påstick, NoTap Dykrörsadapter, NoTap Blockering, NoTap Verktygsväskor

SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial
Tigerholm Series

Bryggavägen 113
SE-178 31
Ekerö, Sweden
Tel.: 08-560 340 30
E-mail: tigerholm@spxflow.com

Copyright © 2018 SPX FLOW