Rörprodukter - NoTap® metoden

Med NoTap kan man göra såväl påstick som blockeringar under tryck. Metoden är både enkel och snabb.
Branch connection - Clamp with and without a non-return valve Adapter for immersion pipe Pipe blocking TigerPro toolkit
Påstick » Dykrörsadapter »
Påstick på rör med diameter
14 till 335 mm
Termometer eller annan
mätkropp monteras under tryck
Blockering på rör med diameter 14 till 60,3 mm Verktygsväskor för att jobba med NoTap metoden

NoTap lämpar sig utmärkt när du ska ansluta slingor till befintliga värme-, vatten-, kylsystem och tryckluft. Metoden kan användas på alla typer av metallrör; galvaniserade, rostfria, koppar och järn. Blockeringen kan göras på rör från 14 mm upp till DN 50 (2"). Anslutningen kan göras på rör från 14 mm upp till DN 300 och med utlopp från ½" upp till 2½".

 
10 starka skäl att använda NoTap   NoTap App

Med NoTap kan du snabbt och enkelt göra rörledningsarbeten under tryck. Det innebär många stora fördelar.
Här får du ett smakprov på tio av dem.

 • Ingen tömning av systemet.
 • Ingen påfyllning eller luftning av systemet efter arbetet.
 • Enklare installation eftersom inga lödnings-, kapnings- eller svetsningsarbeten behöver göras.
 • Kan användas på alla slags rör av metall t. ex. svarta, målade, galvaniserade och rostfria stålrör, samt kopparrör. Gäller både tunnväggiga och glödgade rör.
 • Sparar energi genom att inget uppvärmt vatten behöver tömmas ut.
 • Kan användas för värmesystem, tappvatten, tryckluft och kyla.
 • Ersätter heta arbeten.
 • Mindre korrosion i systemet genom att inget nytt, syrerikt vatten tillförs.
 • Miljövänligt genom att förorenat vatten från systemet ej behöver släppas ut.
 • Inga föroreningar hamnar i systemet vid borrning.
 
NoTap App

Se instruktionen steg för steg i NoTap appen. Här finns också anvisningar på vilket material du behöver.

Sök på NoTap i App Store och Android Market.

Fördelar för dig som entreprenör   NoTap Guiden och Video
 • Kortare arbetstid vid installationer
 • Bättre lönsamhet genom fler jobb på samma tid
 • Löser problem som annars är svårlösta
 • Kan erbjuda kunderna bättre lösningar
 • Ej behöva ta hand om kylmedia vid tömning av kylsystem
 • Kan göra jobb på ordinarie arbetstid
 
NoTap    
NoTap Guide
 
  > Se NoTap i 3D
på Youtube
Fördelar för dig som fastighetsägare  
 • Hyresgäster störs ej vid rörarbeten
 • Näringsidkare kan fortsätta driften vid rörarbeten
 • Lägre installationskostnader
 • Arbetet kan göras när det passar bäst
 • Mindre korrosion i värmesystemet förlänger livslängden
 • Mindre risk för översvämning p.g.a. att kranar glöms öppna
 • Miljövänligt
 
Tigerholms produktsortiment:
Värmeprodukter Oljeavluftare, Oljeavluftare Bio, Oljefilter, Undertrycksventil, Flytande sugslang, Dragluckor
Fordon Bränsleavluftare
Rörprodukter NoTap Påstick, NoTap Dykrörsadapter, NoTap Blockering, NoTap Verktygsväskor

SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial
Tigerholm Series

Bryggavägen 113
SE-178 31
Ekerö, Sweden
Tel.: 08-560 340 30
E-mail: tigerholm@spxflow.com

Copyright © 2018 SPX FLOW