Referenser för NoTap

NoTap anborrningar på Karolinska Institutet Science Park

När ny utrustning ska flyttas eller installeras ska de befintliga fortfarande vara i drift vilket är en utmaning som NoTap löser. Läs mer »
 

Montage av temperaturgivare med NoTap dykrörsadapters

Med NoTap metoden har Temarör effektivt kunnat montera 15 st. temperaturgivare på Huddinge Sjukhus. Läs mer »
 
Påstick under tryck som lösning vid ombyggnation av undercentraler
Med hjälp av NoTap metoden har man undvikit driftavbrott på både värme, kyla och vatten under hela ombyggnationen. . Läs mer »
 
48 lägenheter behövde inte tappas på varmvatten
Ett läckage hade uppstått vid en skarv på värmestammen i ett 12 vånings bostadshus med 48 lägenheter. Läs mer »
 
Nattarbete gjordes på dagtid
En T-koppling på ett 22 mm kopparrör på en större bostadsfastighet i Järfälla hade sprungit läck. Läs mer »
 
Flygköket på Gardemoen behövde inte stängas i tre dagar
Flygköket Gate Gormet på Gardemoen flygplats i Oslo skulle byggas om varvid rören till kylanläggningen delvis måste flyttas. Läs mer »
 
NoTap Big Påstick på köldbärare
Bravida skulle utföra inkoppling av köldbärare för kontorskyla på en stor livsmedelsbutik i Borlänge. Läs mer »
 
NoTap Anborrning med 1” uttag till varmvattenväxlare
Rörgruppen AB i Sollentuna skulle koppla in vatten till en varmvattenväxlare i en 3 vånings hyresfastighet med 24 st lägenheter i Hägersten. Läs mer »
 
NoTap blockering på DN50 ledningen för att byta panna
MTI Kiruna skulle byta panna i en panncentral som förser 3 st hyresfastigheter med värme. Avstängningsventil saknades. Läs mer »
 
Branch connection - Clamp with and without a non-return valve Adapter for immersion pipe Pipe blocking NoTap toolkit
Påstick » Dykrörsadapter »
Påstick på rör med diameter
14 till 335 mm
Termometer eller annan
mätkropp monteras under tryck
Blockering på rör med diameter 14 till 60,3 mm Verktygsväskor för att jobba med NoTap metoden
NoTap anborrningar på Karolinska Institutet Science Park

Tre ovala huskroppar om 33 000 kvm kallade Alfa, Beta och Gamma. Karolinska Institutet Science Park i Solna är ett innovationscentrum inom life science där TKI Teknikinstalltioner på uppdrag av Akademiska hus har installerat VS, Kyla och Ventilation sedan byggets start år 2009.

 Byggnaderna rymmer idag både högklassiga laboratorier och moderna kontors- och konferenslokaler. Målsättning med innovationscentrumet är ”… att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa.” 

Att bygget är klart sedan flera år innebär inte att arbetat är avslutat utan hela tiden sker förändringar och tillbyggnationer vid bland annat nya forskningsprojekt. När ny utrustning ska flyttas eller installeras ska de befintliga fortfarande vara i drift vilket är en utmaning som då måste lösas.

TKI Teknikinstalltioner l öser detta med hjälp av anborrningsmetoden NoTap som blivit ett vanligt sätt att göra anborrningar och blockeringar på trycksatta rör.

  • Vi slipper  avstängning och nedtappning av systemen och sparar därför mycket tid berättar Mikael Kihlberg och Magnus Lenngren, rörmokare på TKI, och fortsätter:
  • Det är dessutom många av jobben som vi hade behövt göra utanför ordinarie arbetstid och några hade vi inte alls kunnat utföra då många av systemen måste vara i drift. Till exempel på det senaste jobbet där gjorde vi anborrningar på kylsystem för att dra vidare ledningar till ett nytt kylbatteri för ventilationen.

Vid anborrning monteras oket och kulventilen på röret. På kulventilen monteras ett borrhuset med hålsåg, centrumborr och spolslang. Man skjuter sedan in hålsågen och centrumborren igenom ventilen så centrumborren ligger an mot röret och påbörjar sedan anborringen. Så fort centrumborren gått igenom röret kommer ett flöde att strömma ut genom spolslangen. Flödet säkerställer att metallspånor spolas ut och inte kommer in i systemet. Hålsågen kommer nu att borra sig igenom röret och de eventuella avlagringar som kan finnas i röret. Den gängade centrumborren ser till att metallbrickan hålsågen har borrat ur alltid följer med ut ur röret. När hålsågen har gått igenom röret dras borrmaskinen tillbaka tills det tar stopp. Kulventilen stängs och borrhuset skruvas loss. Installationen är nu redo för att byggas vidare.

Under senare år har SPX Flow Technolgy Sweden AB, eller Tigerholm som de hette tidigare, fått ett allt större genomslag bland VVS företag för sina innovativa och tidsbesparande lösningar för arbeten med rörledningar. NoTap kan användas på alla slags rör av metall, t.ex. svarta, målade, galvaniserade och rostfria stålrör, samt kopparrör. Det handlar om rör i värmesystem, tappvatten, tryckluft och kylsystem.

back to top tillbaka

NoTap

Notap

Montage av temperaturgivare med NoTap dykrörsadapters

Med NoTap metoden har Temarör från Huddinge effektivt kunnat montera 15 temperaturgivare på Huddinge Sjukhus. Detta kunde utföras på ett väldigt enkelt och snabbt sätt på de nollade systemen. Varje montage av givare tog endast en halvtimme, något som annars hade tagit dagar med nertappning, påfyllning och luftning.

Enligt Fredric på Temarör är NoTap metoden ett mycket viktigt arbetsverktyg för killarna som arbetar på sjukhuset, en miljö där driftavbrott är väldigt känsligt.  

 

back to top tillbaka

Montage av temperaturgivare med NoTap dykrörsadapters
Påstick under tryck som lösning vid ombyggnation av undercentraler

Robin Blank, säljare på SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial besökte Temarör som har byggt om 11 undercentraler på Huddinge Sjukhus. Varje undercentral förser 20 vårdavdelningar med värme och vatten. Med hjälp av påstick enligt NoTap metoden har man undvikit driftavbrott på både värme, kyla och vatten under hela ombyggnationen.

Som en del i ombyggnaderna har man gjort påstick med NoTap metoden på de befintliga stammarna under drift för att montera provisoriska växlare. Ingen på sjukhuset lade märke till arbetet och montörerna kunde utföra jobbet under vintertid och på ordinarie arbetstid. Fredric Persson, VD på Temarör, säger:

- Det är en enorm tidsvinst, men för just det här arbetet var det extra viktigt att undvika verksamhetsstörningar med kostsamma driftavbrott som konsekvens.

På bilden ser man två påstick på 259 mm järnrör som går till de provisoriska växlarna.

back to top tillbaka

Påstick under tryck som lösning vid ombyggnation av undercentraler
48 lägenheter behövde inte tappas på varmvatten


Uppdrag

Ett läckage hade uppstått vid en skarv på värmestammen i ett 12 vånings bostadshus med 48 lägenheter i Bredäng i Stockholm. Med konventionell teknik hade systemet tappats på vatten fyllts på och luftats. Totalt hade arbetet tagit minst två dagar.

Lösning
Blockering gjordes på ömse sidor om skarven och rördelen byttes.

Resultat
• Arbetet tog 1,5 timme
• Värmesystemet fylldes inte på med nytt, syresatt vatten.
• Hyresgästerna märkte inte av rörarbetet.
• Arbetet blev betydligt billigare för kunden.

Entreprenör
Peab Skärholmen in Stockholm.

back to top tillbaka

Nattarbete gjordes på dagtid


Uppdrag

En T-koppling på ett 22 mm kopparrör på en större bostadsfastighet i Järfälla hade sprungit läck. Förutom lägenheter fanns i fastigheten också en frisör och en bowlighall. Avsaknaden av avstängningsventiler innebar att systemet normalt hade behövt tappas ner med avsevärda problem för hyresgästerna. Ett nattjobb.

Lösning
Systemet blockerades på ömse sidor om T-kopplingen som kunde bytas utan att hyresgästerna märkte någonting.

Resultat
• Arbetet tog c:a 1 timme inklusive utbyte av den trasiga kopplingen.
• Nattarbete kunde undvikas

Entreprenör
SR Rörtjänst AB, Järfälla

back to top tillbaka

Nattarbete gjordes på dagtid
Flygköket på Gardemoen behövde inte stängas i tre dagar  


Uppdrag

Flygköket Gate Gormet på Gardemoen flygplats i Oslo skulle byggas om varvid rören till kylanläggningen delvis måste flyttas. Med traditionell teknik hade 8000 liter kylvätska måst tappats ur och förvarats under arbetstiden. Totala arbetstiden hade uppgått till minst tre dagar varunder flygköket hade måst stängas med bl.a. ett stor stort ekonomiskt bortfall som följd. Kylsystemet hade saltblandning som kylmedium och höll en temperatur på minus 8 grader.

Lösning
Rören anborrades med kyl- och cirkulationssystmet på. Därefter stängdes cirkulationen av och rören skalades på isolering c:a 1,5 meter runt anborrningen och vätskan i rören i den avskalade delen värmdes med hjälp av gasolbrännare upp till 10-12 grader. Blockering kunde utföras och rörjobbet göras. Efter fyra timmar var rörarbetet klart och blockeringen tas bort.

Resultat
• Arbetet tog 4 timmar i stället för 3 dagar
• Flygköket behövde inte stänga i tre dagar med avsevärd ekonomisk vinst som följd.

Entreprenör
Werner/Winther a/s

back to top tillbaka

 
NoTap Big Påstick på köldbärare  


Uppdrag
Bravida skulle utföra inkoppling av köldbärare för kontorskyla på en stor livsmedelsbutik i Borlänge.

Lösning
Montörerna monterade NoTap oken och 1,5 tums kulventiler på de befintliga rostfria 85 mm köldbärarna till butikens alla kyldiskar. Därefter genomfördes anborrningen i det trycksatta systemet under dagtid med butiken öppen för kunder.

Resultat
Alternativet till NoTap anborrningen hade varit att tappa ur systemet helt och sedan svetsa in anslutningar, med följd att butikens alla kyldiskar skulle ha stått utan kylning under lång tid och att ett omfattande luftningsarbete skulle behöva utföras efteråt.

Arbetet inleddes kl: 10.05 med skalning av isolering och hela arbetet var slutförd kl: 11.15.

Entreprenör
Anborrningen utfördes av Johan Eld och Sune Gustafsson
Bravida Falun, 11 september 2008

back to top tillbaka

NoTap Big

NoTap Anborrning med 1” uttag till varmvattenväxlare


Uppdrag

Rörgruppen AB i Sollentuna skulle koppla in vatten till en varmvattenväxlare i en 3 vånings hyresfastighet med 24 st lägenheter i Hägersten.

Lösning
Vi gjorde ett 1”NoTap påstick på en galvad 2” kallvattenledning för att få vatten till en varmvattenväxlare.

Resultat
Genom att vi använde NoTap behövde vi varken avvisera, stänga av eller tappa ur huset. Ett arbete som skulle ha tagit ca 6 timmar.

Påsticket tog istället totalt ca 30 minuter att slutföra.
Helt utan störningar för alla hyresgäster i fastigheten.

Entreprenör
Anborrningen utfördes av Thomas Åslev
Rörgruppen AB i Sollentuna, 19 september 2008

back to top tillbaka

Branch connection - Clamp with and without a non-return valve
NoTap blockering på DN50 ledningen för att byta panna


Uppdrag
MTI Kiruna skulle byta panna i en panncentral som förser 3 st hyresfastigheter med värme. Avstängningsventil saknades.

Lösning
Med hjälp av NoTap Ballongblockering så kunde vi blockera DN50 ledningen och montera in en avstängningsventil.

Resultat
Alternativet till NoTap blockeringen hade varit att tappa ur alla 3 fastigheter.
MTI uppskattar att urtappningsalternativet hade inneburit minst en dags arbete med stora störningar som följd för hyresgästerna.

Monteringen av avstängningsventil i det trycksatta värmesystemet tog nu istället endast ca 50 minuter.

Entreprenör
Blockeringen utfördes av Sixten Esberg
MTI i Kiruna, 29 september 2008

back to top tillbaka

SPX Tigerholm Products AB
Tigerholms produktsortiment:
Värmeprodukter Oljeavluftare, Oljeavluftare Bio, Oljefilter, Undertrycksventil, Flytande sugslang, Dragluckor
Fordon Bränsleavluftare
Rörprodukter NoTap Påstick, NoTap Dykrörsadapter, NoTap Blockering, NoTap Verktygsväskor

SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial
Tigerholm Series

Bryggavägen 113
SE-178 31
Ekerö, Sweden
Tel.: 08-560 340 30
E-mail: tigerholm@spxflow.com

Copyright © 2018 SPX FLOW