Värmeprodukter, Tigerloop - Vanliga frågor

» Varför blir den undre kammaren på Tigerloop® ibland helt fylld med olja (nya modellen)?

» Varför sjunker ibland oljenivån i filterdelen på Tigerloop® Combi?

» Varför blir Tigerloop® ibland helt fylld med olja (gamla modellen)?
Varför blir den undre kammaren på Tigerloop® ibland helt fylld med olja (nya modellen)?


Oljenivån i den undre kammaren på Tigerloop® kan variera beroende på anläggningens utformning. Vid helt tät sugledning med luftfri olja , oftast med en högt placerad oljetank eller tank med bottenuttag, reduceras luftfickan i den undre kammaren på Tigerloop® så den blir helt fylld med olja.

OBS! Detta är inget fel, och oljeavluftaren fungerar helt normalt. När förhållandena ändras under driftsäsongen och luft tillförs kan luftfickan i den undre kammaren på Tigerloop® återkomma.

 
Varför sjunker ibland oljenivån i filterdelen på Tigerloop® Combi?

På Tigerloop® Combi kan det ibland bildas en luftficka i avluftarens filterdel. Då oljan blir filtrerad före avluftning är det under denna process möjligt att luften i oljan kvarhålls av filtret. Speciellt tydligt är detta när en stor andel luft finns i oljan. Det orsakar en sjunkande oljenivå i filterkoppen då ett undertryck byggts upp.

OBS! Detta är inget fel, och Tigerloop® Combi fungerar helt normalt. Så länge filterinsatsens insida är helt fylld av olja säkerställer detta ett oavbrutet oljeflöde och inga driftsproblem uppstår.

Varför blir Tigerloop® ibland helt fylld med olja (gamla modellen)?


Oljenivån i Tigerloop® kan variera beroende på anläggningens utformning. Vid helt tät sugledning med luftfri olja , oftast med en högt placerad oljetank eller tank med bottenuttag, reduceras luftfickan i Tigerloop® så den blir helt fylld med olja.

OBS! Detta är inget fel, och oljeavluftaren fungerar helt normalt. När förhållandena ändras under driftsäsongen och luft tillförs kan luftfickan i Tigerloop® återkomma.

 
 
 
Tigerholms produktsortiment:
Värmeprodukter Oljeavluftare, Oljeavluftare Bio, Oljefilter, Undertrycksventil, Flytande sugslang, Dragluckor
Fordon Bränsleavluftare
Rörprodukter NoTap Påstick, NoTap Dykrörsadapter, NoTap Blockering, NoTap Verktygsväskor

SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial
Tigerholm Series

Bryggavägen 113
SE-178 31
Ekerö, Sweden
Tel.: 08-560 340 30
E-mail: tigerholm@spxflow.com

Copyright © 2018 SPX FLOW