Oljeavluftare - Tigerloop® Twin

Tigerloop® möjliggör ett enrörssystem i alla typer av installationer med de bästa förutsättningar att bli
miljömässigt säkert, ekonomiskt och pålitligt.

 

 

Oljeavluftare Tigerloop Original

Oljeavluftare Tigerloop Combi

Oljeavluftare Tigerloop Plus

Oljeavluftare Tigerloop Plus

Kompletteras med separat oljefilter

Med integrerat oljefilter och avstängningsventil, vacuummätare som tillval

Med integrerat Spin-on pappersfilter, avstängningsventil och vakuummätare

Två Tigerloop Original parallellkopplade till en enhet, med ett separat oljefilter. Oljefiltret, tillika tankanslutningen, kan installeras på valfri sida av enheten

 

Tigerloop® Twin - Världsledande automatisk oljeavluftare

Tigerloop Twin
Två Tigerloop Original parallellkopplade till en enhet, (som kombineras) med ett separat oljefilter. Oljefiltret tillika tankanslutningen kan installeras på valfri sida av enheten.

Modell
Pumpanslutning
Tankanslutning
TWIN
1/2" inv. gänga
3/8" inv. gänga
För andra anslutningar - Kontakta oss»

Tekniska data
Max munstyckskapacitet 166 kg/hr / 200 l/h
Max oljeflöde 332 kg/h / 400 l/h
Max avluftningskapacitet 16 l/h
Max driftstemperatur 60°C
Max / Min driftstryck i sugledning +0.5 to -0.6 bar
Filtreringsgrad 100 - 150 mikron
 

Effektiv avluftning
I ett system med Tigerloop leds all olja in i den automatiska oljeavluftaren, som effektivt tar bort de gasbubblor som har uppstått och eliminerar problemen med luft i oljan.  

Eget kretslopp
En oljepump levererar alltid samma mängd olja, oavsett vad som behövs till förbränningen. I en vanlig villabrännare förbränns bara fem procent av den levererade oljemängden, övriga 95 procent leds med tvårörssystem tillbaka till oljetanken. Med en Tigerloop automatisk oljeavluftare behöver ingen olja ledas tillbaka till oljetanken. Den olja som inte förbränns av oljebrännaren leds i retur tillbaka till Tigerloop där den automatiskt avluftas om och om igen. Därför behöver endast den mängd olja som förbränns sugas från oljetanken.  

Förvärmer oljan
Ett enrörssystem med Tigerloop ökar oljepumpens sugkapacitet och dessutom används oljepumpens friktionsvärme till att förvärma oljan till minst rumstemperatur. Det eliminerar problem med kall olja, ger renare förbränning och minskar oljeförbrukningen.  

Minimalt med smuts
Genom att endast den mängd olja som förbränns behöver sugas från oljetanken, blir oljeflödet lägre i enrörssystem. Det ger minimalt med smutspartiklar som förs från oljetanken. Det minskar risk för igensättningar av munstycke och filter. Filtreringen blir effektivare, sotbildningen minskar och livslängden på filterinsatsen förlängs.  

   
Produktinformation  
pdfLadda ner (broschyrer, produktblad, instruktioner)

 

Tigerholms produktsortiment:
Värmeprodukter Oljeavluftare, Oljeavluftare Bio, Oljefilter, Undertrycksventil, Flytande sugslang, Dragluckor
Fordon Bränsleavluftare
Rörprodukter NoTap Påstick, NoTap Dykrörsadapter, NoTap Blockering, NoTap Verktygsväskor

SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial
Tigerholm Series

Bryggavägen 113
SE-178 31
Ekerö, Sweden
Tel.: 08-560 340 30
E-mail: tigerholm@spxflow.com

Copyright © 2018 SPX FLOW