Oljeavluftare - Tigerloop® Plus

Tigerloop® möjliggör ett enrörssystem i alla typer av installationer med de bästa förutsättningar att bli
miljömässigt säkert, ekonomiskt och pålitligt.
Oljeavluftare Tigerloop Original
Oljeavluftare Tigerloop Combi
Oljeavluftare Tigerloop Plus
Oljeavluftare Tigerloop Plus
Tigerloop Original »
Kompletteras med separat oljefilter Med integrerat oljefilter och avstängningsventil, vacuummätare som tillval Med integrerat Spin-on pappersfilter, avstängningsventil och vakuummätare Två Tigerloop Original parallellkopplade till en enhet, med ett separat oljefilter. Oljefiltret, tillika tankanslutningen, kan installeras på valfri sida av enheten

Tigerloop® Plus - Världsledande automatisk oljeavluftare

Tigerloop Plus är utvecklad för att klara de tuffaste kraven på ren och luftfri olja. Det är en smidig konstruktion med allt i en lösning; Vakuummätare för full kontroll och enkel felsökning, avstängningsventil för enkel service och Spin-on pappersfilter för de tuffaste filtreringskraven. Den har så stor filtreringsyta som 1850 cm2 och filtreringsgrad ända ned till 20 micron


Modell
Pumpanslutning
Tankanslutning
TPN110I
1/4’’ inv. gänga
1/4’’ inv. gänga


Tekniska data
Max munstyckskapacitet 110 l/h
Max returflöde in i Tigerloop 120 l/h
Max oljeflöde 230 l/h
Max avluftningskapacitet 8 l/h
Max driftstemperatur 60°C
Max / Min driftstryck i sugledning +0,5 / -0,6 bar
   

Effektiv avluftning
I ett system med Tigerloop leds all olja in i den automatiska oljeavluftaren, som effektivt tar bort de gasbubblor som har uppstått och eliminerar problemen med luft i oljan.  

Eget kretslopp
En oljepump levererar alltid samma mängd olja, oavsett vad som behövs till förbränningen. I en vanlig villabrännare förbränns bara fem procent av den levererade oljemängden, övriga 95 procent leds med tvårörssystem tillbaka till oljetanken. Med en Tigerloop automatisk oljeavluftare behöver ingen olja ledas tillbaka till oljetanken. Den olja som inte förbränns av oljebrännaren leds i retur tillbaka till Tigerloop där den automatiskt avluftas om och om igen. Därför behöver endast den mängd olja som förbränns sugas från oljetanken.  

Förvärmer oljan
Ett enrörssystem med Tigerloop ökar oljepumpens sugkapacitet och dessutom används oljepumpens friktionsvärme till att förvärma oljan till minst rumstemperatur. Det eliminerar problem med kall olja, ger renare förbränning och minskar oljeförbrukningen.  

Minimalt med smuts
Genom att endast den mängd olja som förbränns behöver sugas från oljetanken, blir oljeflödet lägre i enrörssystem. Det ger minimalt med smutspartiklar som förs från oljetanken. Det minskar risk för igensättningar av munstycke och filter. Filtreringen blir effektivare, sotbildningen minskar och livslängden på filterinsatsen förlängs.  

   

Produktinformation

pdfLadda ner (broschyrer, produktblad, instruktioner)

Tigerholms produktsortiment:
Värmeprodukter Oljeavluftare, Oljeavluftare Bio, Oljefilter, Undertrycksventil, Flytande sugslang, Dragluckor
Fordon Bränsleavluftare
Rörprodukter NoTap Påstick, NoTap Dykrörsadapter, NoTap Blockering, NoTap Verktygsväskor

SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial
Tigerholm Series

Bryggavägen 113
SE-178 31
Ekerö, Sweden
Tel.: 08-560 340 30
E-mail: tigerholm@spxflow.com

Copyright © 2018 SPX FLOW