Oljeavluftare - Tigerloop® Combi 3


Tigerloop® möjliggör ett enrörssystem i alla typer av installationer med de bästa förutsättningar att bli miljömässigt säkert, ekonomiskt och pålitligt.

Oljeavluftare Tigerloop Original
Oljeavluftare Tigerloop Combi
Oljeavluftare Tigerloop Plus
Oljeavluftare Tigerloop Plus
Kompletteras med separat oljefilter Med integrerat oljefilter och avstängningsventil, vacuummätare som tillval Med integrerat Spin-on pappersfilter, avstängningsventil och vakuummätare Två Tigerloop Original parallellkopplade till en enhet, med ett separat oljefilter. Oljefiltret, tillika tankanslutningen, kan installeras på valfri sida av enheten

Tigerloop® Combi - Världsledande automatisk oljeavluftare

Tigerloop Combi 3 rymmer en rad fördelar tack vare det integrerade avstängningsventilen och oljefiltret. Installationen görs med färre antal kopplingar, vilket förenklar arbetet och ger mindre risk för läckage.
Olika filterinsatser efter behov, vacuummätare som tillval.

Modell
Pumpanslutning
Tankanslutning
TC3 110I
1/4’’ inv. gänga
3/8’’ inv. gänga
TC3 110A
3/8’’ utv. gänga
3/8’’ inv. gänga

Tekniska data
Max munstyckskapacitet 110 l/h
Max returflöde in i Tigerloop 120 l/h
Max oljeflöde 230 l/h
Max avluftningskapacitet 8 l/h
Max driftstemperatur 60°C
Max / Min driftstryck i sugledning +0,5 / -0,6 bar
   

 

Effektiv avluftning:
I ett system med Tigerloop leds all olja in i den automatiska oljeavluftaren, som effektivt tar bort de gasbubblor som har uppstått och eliminerar problemen med luft i oljan.  
Eget kretslopp:
En oljepump levererar alltid samma mängd olja, oavsett vad som behövs till förbränningen. I en vanlig villabrännare förbränns bara fem procent av den levererade oljemängden, övriga 95 procent leds med tvårörssystem tillbaka till oljetanken. Med en Tigerloop automatisk oljeavluftare behöver ingen olja ledas tillbaka till oljetanken. Den olja som inte förbränns av oljebrännaren leds i retur tillbaka till Tigerloop där den automatiskt avluftas om och om igen. Därför behöver endast den mängd olja som förbränns sugas från oljetanken.  
Förvärmer oljan:
Ett enrörssystem med Tigerloop ökar oljepumpens sugkapacitet och dessutom används oljepumpens friktionsvärme till att förvärma oljan till minst rumstemperatur. Det eliminerar problem med kall olja, ger renare förbränning och minskar oljeförbrukningen.  
Minimalt med smuts:
Genom att endast den mängd olja som förbränns behöver sugas från oljetanken, blir oljeflödet lägre i enrörssystem. Det ger minimalt med smutspartiklar som förs från oljetanken. Det minskar risk för igensättningar av munstycke och filter. Filtreringen blir effektivare, sotbildningen minskar och livslängden på filterinsatsen förlängs.  
   
Produktinformation  
pdfLadda ner (broschyrer, produktblad, instruktioner)  
 
Tigerholms produktsortiment:
Värmeprodukter Oljeavluftare, Oljeavluftare Bio, Oljefilter, Undertrycksventil, Flytande sugslang, Dragluckor
Fordon Bränsleavluftare
Rörprodukter NoTap Påstick, NoTap Dykrörsadapter, NoTap Blockering, NoTap Verktygsväskor

SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial
Tigerholm Series

Bryggavägen 113
SE-178 31
Ekerö, Sweden
Tel.: 08-560 340 30
E-mail: tigerholm@spxflow.com

Copyright © 2018 SPX FLOW