Oljeavluftare - Tigerloop® Bio


Den nya Tigerloop Bio är utvecklad för Biobränsle (Bioolja) enligt EN 14213.
Passar också för vanlig eldningsolja enl SS 155410 och blandningar upp till B100.

TigerloopBio TigerloopBio
Tigerloop® Bio Tigerloop® Combi Bio

Utvecklad för Biobränsle.
Kompletteras med separat bio oljefilter.

Utvecklad för Biobränsle med integrerat filter

Tigerloop® Bio – Lämplig för biobränsle och eldningsolja 1

TON110I

Den nya Tigerloop Bio är utvecklad för Biobränsle (Bioolja) enligt EN 14213. Passar också för vanlig eldningsolja enl SS 155410 och blandningar upp till B100.

Tigerloop Bio kompletteras med separat bio oljefilter.

Var noga med att följa lokala anvisningar vid installation.

Modell
Pumpanslutning
Tankanslutning
TBN110I
1/4’’ inv. gänga
1/4’’ inv. gänga
TBN110A
3/8’’ utv. gänga
1/4’’ inv. gänga

Tekniska data
Max munstyckskapacitet 110 l/h
Max returflöde in i Tigerloop 120 l/h
Max biooljeflöde 230 l/h
Max avluftningskapacitet 8 l/h
Max driftstemperatur 60°C
Max / Min driftstryck i sugledning +0,5 / -0,6 bar

Effektiv avluftning
I ett system med Tigerloop Bio leds all Bioolja in i den automatiska oljeavluftaren, som effektivt tar bort de gasbubblor som har uppstått och eliminerar problemen med luft i oljan. Tigerloop Bio möjliggör ett enrörssystem i alla typer av installationer med de bästa förutsättningar att bli miljömässigt säkert, ekonomiskt och pålitligt.

Eget kretslopp
En oljepump levererar alltid samma mängd Bioolja, oavsett vad som behövs till förbränningen. I en vanlig villabrännare förbränns bara fem procent av den levererade oljemängden, övriga 95 procent leds med tvårörssystem tillbaka till oljetanken. Med en Tigerloop Bio automatisk oljeavluftare behöver ingen Bioolja ledas tillbaka till oljetanken. Den olja som inte förbränns av oljebrännaren leds i retur tillbaka till Tigerloop där den automatiskt avluftas om och om igen. Därför behöver endast den mängd Bioolja som förbränns sugas från oljetanken.

Förvärmer oljan
Ett enrörssystem med Tigerloop Bio ökar oljepumpens sugkapacitet och dessutom används oljepumpens friktionsvärme till att förvärma oljan till minst rumstemperatur. Det eliminerar problem med kall Bioolja, ger renare förbränning och minskar oljeförbrukningen.

Minimalt med smuts
Genom att endast den mängd Bioolja som förbränns behöver sugas från oljetanken, blir oljeflödet lägre i enrörssystem. Det ger minimalt med smutspartiklar som förs från oljetanken. Det minskar risk för igensättningar av munstycke och filter. Filtreringen blir effektivare, sotbildningen minskar och livslängden på filterinsatsen förlängs.

   
Produktinformation
pdfLadda ner (broschyrer, produktblad, instruktioner)      
Tigerholms produktsortiment:
Värmeprodukter Oljeavluftare, Oljeavluftare Bio, Oljefilter, Undertrycksventil, Flytande sugslang, Dragluckor
Fordon Bränsleavluftare
Rörprodukter NoTap Påstick, NoTap Dykrörsadapter, NoTap Blockering, NoTap Verktygsväskor

SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial
Tigerholm Series

Bryggavägen 113
SE-178 31
Ekerö, Sweden
Tel.: 08-560 340 30
E-mail: tigerholm@spxflow.com

Copyright © 2018 SPX FLOW