Bränsleavluftare för fordonsindustrin
- Tigerloop®Auto

Den automatiska bränsleavluftaren för diesel och biodiesel.
Tigerloop® Auto är konstruerad för användning med diesel enligt
EN 590 och biodiesel enligt EN 14214.

Tigerloop Auto, automatiska bränsleavluftaren för diesel och biodiesel Tigerloop Auto Plus, automatiska bränsleavluftaren med filter för diesel och biodiesel
Tigerloop® Auto 2 Tigerloop® Auto Plus 2

Tigerloop Auto 2 – Den automatiska bränsleavluftaren för diesel och biodiesel »

Tigerloop Auto Plus 2 – Den automatiska bränsleavluftaren för diesel och biodiesel med integrerat spin-on oljefilter »

Tigerloop® Auto – Den automatiska bränsleavluftaren för diesel och biodiesel

Tigerloop Auto bränsleavluftaren för diesel och biodiesel

På samma sätt som Tigerloop har hjälpt mer än 4 miljoner oljeeldnings-installationer världen över, hjälper nu den nya Tigerloop Auto bussar och andra fordon att fungera effektivt och tillförlitligt. Samtidigt hjälper Tigerloop Auto till att reducera miljöföroreningar och sparar på motorslitage.

Tillförlitlighet
Tigerloop Auto är en perfekt lösning för en tillsatsvärmare som används på bussar och andra former av transport där bränslet hämtas från en bränsletank för att mata en tillsatsvärmare. Med Tigerloop Auto används endast ett rör (sugledning) mellan bränsletank och Tigerloop, vilket eliminerar behovet av en returledning till bränsletanken. Tigerloop Auto avluftar automatiskt och kontinuerligt bränslet innan det går in i tillsatsvärmaren för en förbättrad tillförlitlighet och funktion, speciellt vid lägre temperaturer.

Minska bränsleförbrukningen
Genom att använda Tigerloop Auto tillsammans med en tillsatsvärmare kan man värma området inne i fordonet utan att använda motorn. Detta ger en stor bränslebesparing.
Minska miljöföroreningar
Bussar och andra fordon som tomgångskör under längre perioder kan förorena luften i och kring bussen. Avgaser från bussen kan även tränga sig in i byggnader genom luftintag, dörrar och öppna fönster. Avgaserna kan vara ett riktigt hälsoproblem. Tigerloop Auto hjälper en tillsatsvärmare fungera på ett tillförlitligt sätt, även i kalla temperaturer, genom att automatiskt och kontinuerligt leverera förvärmt och avluftat bränsle.

Spara på motorslitage
Dagens motorer har väldigt korta uppvärmningstider. Långa tomgångskörningstider kan leda till motorslitage. Motortillverkare rekommenderar generellt mellan 3 till 5 minuter tomgångskörning. Vissa motortillverkare har även skriftliga instruktioner som varnar för långa tomgångskörningar som orsakar onödigt koldioxidutsläpp och leder till motorslitage.

Back to top tillbaka

Problem vid bränsleförbränning utan en Tigerloop Auto...

…med luft i bränslet
När bränslet sugs från en bränsletank till en tillsatsvärmare kan stora mängder luft frigöras. Denna luft (små gasbubblor) separeras från bränslet i installationer där det uppstår ett undertryck (vakuum). Detta förekommer i de flesta installationer men framförallt där bränslet måste sugas upp till en högre nivå, där det är långa sugledningar eller där sugledningen är för grov i förhållande till bränsleflödet. Luft kan även tillföras sugledningen om den inte är 100 % tät i alla anslutningar eller vid tomkörning av bränsletanken. Denna frigjorda luft leds med bränslet in i pumpen och är den största orsaken till driftstörningar och onödigt slitage på pumpen.

 

…med kallt bränsle
Tigerloop Auto hjälper att lösa problem i samband med kallt bränsle. Bränslet som strömmar mellan Tigerloop och pumpen (pumpkapacitet) förvärms av friktionen i pumpen medan endast munstyckskapacitetens mängd bränsle dras igenom sugledningen mellan bränsletank och Tigerloop Auto.

Användning

Tigerloop Auto ska monteras nära värmaren och låses fast med medföljande låsbygel. Tank- och pumpanslutningarna finns markerade på undersidan av Tigerloop enheten. Det är viktigt att ett separat bränslefilter används med Tigerloop Auto för att undvika problem med smuts i bränslet. Tigerloop Auto Plus har ett integrerat bränslefilter, därför behövs inget separat filter där.
Bevara bränslekvalitet
Utan Tigerloop dras en stor mängd bränsle (pumpkapacitet) från bränsletanken till värmaren medan endast en liten del (munstyckskapacitet) används av värmaren. Bränslet som inte förbränns transporteras åter till bränsletanken. Att transportera en stor mängd bränsle fram och tillbaka frisätter mer smuts och slam i systemet och försämrar bränslekvalitet.  

Tigerloop Auto eliminerar behovet av returledning till bränsletanken. Värmaren drar endast den mängd bränslet som används av värmaren, vilket bevarar bränslekvalitet.


 

Buss med automatiska bränsleavluftaren för diesel och biodiesel

 

Produktinformation
pdfLadda ner (broschyrer, produktblad, instruktioner)    
Tigerholms produktsortiment:
Värmeprodukter Oljeavluftare, Oljeavluftare Bio, Oljefilter, Undertrycksventil, Flytande sugslang, Dragluckor
Fordon Bränsleavluftare
Rörprodukter NoTap Påstick, NoTap Dykrörsadapter, NoTap Blockering, NoTap Verktygsväskor

SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial
Tigerholm Series

Bryggavägen 113
SE-178 31
Ekerö, Sweden
Tel.: 08-560 340 30
E-mail: tigerholm@spxflow.com

Copyright © 2018 SPX FLOW