Bränsleavluftare - Tigerloop®Auto

Den automatiska bränsleavluftaren för diesel och biodiesel.
Tigerloop® Auto är konstruerad för användning med diesel enligt EN 590 och biodiesel enligt EN 14214.

Tigerloop Auto, automatiska bränsleavluftaren för diesel och biodiesel Tigerloop Auto Plus, automatiska bränsleavluftaren med filter för diesel och biodiesel
Tigerloop® Auto 2
Tigerloop® Auto Plus 2
Nya Tigerloop Auto – Den automatiska bränsleavluftaren för diesel och biodiesel
Nya Tigerloop Auto Plus – Den automatiska bränsleavluftaren för diesel och biodiesel med integrerat spin-on oljefilter »
Tigerloop® Auto – Automatic fuel de-aerator for diesel and biodiesel

Tigerloop Auto bränsleavluftaren för diesel och biodiesel

Tigerloop Auto är den perfekta lösningen för avluftning av bränsle. När bränslet sugs från en bränsletank till en tillsatsvärmare kan stora mängder luft frigöras. Denna luft (små gasbubblor) separeras från bränslet i installationer där det uppstår ett undertryck (vakuum). Luften leds med bränslet in i pumpen och är den största orsaken till driftstörningar och onödigt slitage på pumpen. Tigerloop Auto avluftar automatiskt och kontinuerligt bränslet innan det går in i pumpen för en förbättrad tillförlitlighet och funktion, speciellt vid lägre temperaturer.

Model
Pumpanslutning
Tankanslutning

TAN110I

1/4’’ inv. gänga

1/4’’ inv. gänga

     
Technical data – Tigerloop® Auto
Max munstyckskapacitet 110 l/h
Max returflöde in i Tigerloop 120 l/h
Max bränsleflöde 230 l/h
Max avluftningskapacitet 8 l/h
Max arbetstemperatur 85°C
Max. / Min. tryck i sugledningen +0,5 / -0,6 bar

Problem vid bränsleförbränning utan en Tigerloop Auto...

…med luft i bränslet
När bränslet sugs från en bränsletank till en tillsatsvärmare kan stora mängder luft frigöras. Denna luft (små gasbubblor) separeras från bränslet i installationer där det uppstår ett undertryck (vakuum). Detta förekommer i de flesta installationer men framförallt där bränslet måste sugas upp till en högre nivå, där det är långa sugledningar eller där sugledningen är för grov i förhållande till bränsleflödet. Luft kan även tillföras sugledningen om den inte är 100 % tät i alla anslutningar eller vid tomkörning av bränsletanken. Denna frigjorda luft leds med bränslet in i pumpen och är den största orsaken till driftstörningar och onödigt slitage på pumpen.

 

…med kallt bränsle
Tigerloop Auto hjälper att lösa problem i samband med kallt bränsle. Bränslet som strömmar mellan Tigerloop och pumpen (pumpkapacitet) förvärms av friktionen i pumpen medan endast munstyckskapacitetens mängd bränsle dras igenom sugledningen mellan bränsletank och Tigerloop Auto.

Användning

Tigerloop Auto ska monteras nära värmaren och låsas fast med medföljande låsbygel. Tank- och pumpanslutningarna finns markerade på undersidan av Tigerloop enheten. Det är viktigt att ett separat bränslefilter används med Tigerloop Auto för att undvika problem med smuts i bränslet. Tigerloop Auto Plus har ett integrerat bränslefilter, därför behövs inget separat filter där.
Bevara bränslekvalitet
Utan Tigerloop dras en stor mängd bränsle (pumpkapacitet) från bränsletanken till värmaren medan endast en liten del (munstyckskapacitet) används av värmaren. Bränslet som inte förbränns transporteras åter till bränsletanken. Att transportera en stor mängd bränsle fram och tillbaka frisätter mer smuts och slam i systemet och försämrar bränslekvalitet.  

Tigerloop Auto eliminerar behovet av returledning till bränsletanken. Värmaren drar endast den mängd bränslet som används av värmaren, vilket bevarar bränslekvalitet.


 

Buss med automatiska bränsleavluftaren för diesel och biodiesel

 

Produktinformation
pdfLadda ner (broschyrer, produktblad, instruktioner)    
Tigerholms produktsortiment:
Värmeprodukter Oljeavluftare, Oljeavluftare Bio, Oljefilter, Undertrycksventil, Flytande sugslang, Dragluckor
Fordon Bränsleavluftare
Rörprodukter NoTap Påstick, NoTap Dykrörsadapter, NoTap Blockering, NoTap Verktygsväskor

SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial
Tigerholm Series

Bryggavägen 113
SE-178 31
Ekerö, Sweden
Tel.: 08-560 340 30
E-mail: tigerholm@spxflow.com

Copyright © 2018 SPX FLOW