Värmeprodukter - Innehållsmätare

Oil de-aerator - Tigerloop Original

Oil filter
Anti-siphon valve
Innehållsmätare
Innehållsmätare »
Innehållsmätare

SPX Tigerholm har ett program av innehållsmätare för olika typer av tankar. Mätarna tillverkas av Watts Intermes. Gemensamt för dessa är enkel installation och justering samt att de har en hög mätnoggrannhet.

Watts Intermes Meca M 200 V
En enkel och billig flottörmätare för tankar med en höjd av max. 2 meter. Går givetvis också att använda utomhus.

 

Watts Intermes Televar TLM3
En pneumatisk mätare för både inom- och utomhustankar upp till tre meters tankhöjd. Mätaren kan vara placerad upp till 50 meter från tanken. Passar både rektangulära och runda tankar.

Watts Intermes Televar TLM5
Samma som Intermes Televar TLM3, men för tankhöjder upp till fem meter.

Produktinformation  
pdfLadda ner (broschyrer, produktblad, instruktioner)
Tigerholms produktsortiment:
Värmeprodukter Oljeavluftare, Oljeavluftare Bio, Oljefilter, Undertrycksventil, Flytande sugslang, Dragluckor
Fordon Bränsleavluftare
Rörprodukter NoTap Påstick, NoTap Dykrörsadapter, NoTap Blockering, NoTap Verktygsväskor

SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial
Tigerholm Series

Bryggavägen 113
SE-178 31
Ekerö, Sweden
Tel.: 08-560 340 30
E-mail: tigerholm@spxflow.com

Copyright © 2018 SPX FLOW