Värmeprodukter

Oljeavluftare - Tigerloop Original

Oljefilter
Undertrycksventil
Flytande sugslang
Draught regulators
Olja som läcker från en oljetank eller som trycks ut genom en dold returledning i ett tvårörssystem kan orsaka mycket kostsamma saneringar. Detta har uppmärksammats i allt fler länder och ett antal länder har redan lagstiftat om förbud mot tvårörssystem.Tigerholm har under många år rekommenderat installation av enbart enrörssystem och oljetankar med topputtag.  

Alla våra produkter har ett syfte, nämligen att göra värmeanläggningen så effektiv och ekonomisk som möjligt. Dessutom med de bästa förutsättningarna för en miljömässigt säker och pålitlig drift. Programmet innehåller i princip alla delar som kompletterar värmeanläggningen från oljetanken till skorsten. I första hand för olja, men även produkter för andra bränsleslag såsom gas, ved eller pellets.

 

Tigerholms produktsortiment:
Värmeprodukter Oljeavluftare, Oljeavluftare Bio, Oljefilter, Undertrycksventil, Flytande sugslang, Dragluckor
Fordon Bränsleavluftare
Rörprodukter NoTap Påstick, NoTap Dykrörsadapter, NoTap Blockering, NoTap Verktygsväskor

SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial
Tigerholm Series

Bryggavägen 113
SE-178 31
Ekerö, Sweden
Tel.: 08-560 340 30
E-mail: tigerholm@spxflow.com

Copyright © 2018 SPX FLOW