Värmeprodukter - Dragluckor

Tigex draglucka
Draught regulators
KW Z 180
Effekt upp till 25 kW
Max. skorstenshöjd upp till 8 m
Max. skorstensØ/area Ø130 mm/169 cm²
Effekt upp till 250 kW
Skorstenshöjd upp till 15 m
SkorstensØ/area upp till Ø280 mm/615 cm²
Med Kutzner+Weber erbjuder vi ett heltäckande program med effekter upp till 1 MW
Dragluckor - den perfekta lösningen

Tigex 50, draught stabiliser

 

Med vårt dragluckeprogram kan vi erbjuda ett komplett sortiment av dragluckor. Med olika fästplåtar kan dragluckorna monteras på sotluckor, muras in i skorstensväggen eller monteras direkt på både runda och fyrkantiga rökrör.

I nästan alla värmeanläggningar är skorstensdraget högre än pannans behov. Draget kan variera från 0 till 100 Pa under en eldningssäsong. Dragvariationerna beror på temperaturskillnader och skiftande vindförhållanden. Detta leder till sämre verkningsgrad, dålig förbränning och driftstörningar. Oavsett om man eldar med olja, gas, ved, flis eller pellets, är ett stabilt skorstensdrag lika viktigt.

Dragluckan gör att draget förblir konstant över hela eldningssäsongen och säkerhetsställer därmed en optimalt gynnsam förbränning. Dragluckan är dessutom mycket viktig för att ventilera bort kondensfukt i skorstenen vid olje- och gaseldning samt att sänka rökgastemperaturen i skorstenen vid vedeldning.

Skorstenshöjden, skorstensarean, anläggningens effekt samt bränsleslag är avgörande för val av rätt storlek på dragluckan. För fördjupad kunskap och val av rätt storlek på draglucka se "Dragluckans betydelse i skorstensystemet"

Produktinformation  
pdfLadda ner (broschyrer, produktblad, instruktioner)
Tigerholms produktsortiment:
Värmeprodukter Oljeavluftare, Oljeavluftare Bio, Oljefilter, Undertrycksventil, Flytande sugslang, Dragluckor
Fordon Bränsleavluftare
Rörprodukter NoTap Påstick, NoTap Dykrörsadapter, NoTap Blockering, NoTap Verktygsväskor

SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial
Tigerholm Series

Bryggavägen 113
SE-178 31
Ekerö, Sweden
Tel.: 08-560 340 30
E-mail: tigerholm@spxflow.com

Copyright © 2018 SPX FLOW