SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial

ISO 9001, 14001

SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial, Ekerö, Stockholm

Företaget  

SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial, Tigerholm Series, utvecklar, tillverkar och säljer innovativa produkter för professionella användare inom VVS-branschen och fordonsindustrin. Vi har ett antal högeffektiva och energibesparande produkter som tack vare sina innovativa tekniska lösningar gjort oss världsledande inom utvalda nischer. Produktionsanläggningen och huvudkontoret finns på Ekerö utanför Stockholm. Här tillverkas våra produkter som till 85 % exporteras till marknader i Europa, Nordamerika och Asien.

ISO 9001, 14001 Företaget är både miljö- ISO 14001 samt kvalitetscertifierade ISO9001 . Följ länkarna för att ta del av Kvalitetspolicy och Miljöpolicy.
 
Ägare   Mål

SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial ägs sedan 2006 av
SPX Corporation, USA.

SPX FLOW (NYSE: FLOW), med säte i Charlotte i North Carolina, USA är en ledande global leverantör av högteknologiska flödeskomponenter, processutrustning och nyckelfärdiga system, tillsammans med tillhörande eftermarknad. Företaget betjänar livsmedels- och dryckesindustrin, kraft och energi och industriella slutmarknader med cirka $ 2,5 miljarder i årliga intäkter, verksamhet i mer än 35 länder, försäljning i över 150 länder och 8000 anställda. För mer information, inklusive information om spin-off från SPX Corporation, besök www.spxflow.com.

 

Vårt produktsortiment och produkt- utvecklingsarbete har en enda målsättning.

Att erbjuda högkvalitativa innovativa produkter som ger värme- rör- och fordonsinstallationer bästa säkerhet, effektivitet och ekonomi med minsta möjliga miljöbelastning.

  Distribution
 

I Sverige finns våra produkter hos VVS grossister och VVS installatörer. På våra exportmarknader säljs de via ett väluppbyggt distributörsnät.

 

Tigerholms produktsortiment:
Värmeprodukter Oljeavluftare, Oljeavluftare Bio, Oljefilter, Undertrycksventil, Flytande sugslang, Dragluckor
Fordon Bränsleavluftare
Rörprodukter NoTap Påstick, NoTap Dykrörsadapter, NoTap Blockering, NoTap Verktygsväskor

SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial
Tigerholm Series

Bryggavägen 113
SE-178 31
Ekerö, Sweden
Tel.: 08-560 340 30
E-mail: tigerholm@spxflow.com

Copyright © 2018 SPX FLOW